ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Politie / ACOD-LRB in de Politiebesturen

 

 

Startpagina

 
 

Wat is ACOD-LRB

 
 

Wat bieden wij

 
 

Nieuws

 
 

Kalender

 
 

Documentatie

 
 

Problemen

 
 

Links

 
 

CONTACT

 
 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 
 

ZOEKEN

 
 

Wat doet ACOD-LRB bij de politie?

Vermits de wetgever de politie bedacht heeft met een zogenaamd 'eenheidsstatuut' bestaat er slechts één onderhandelingscomité.

Volgens de wet van 24 maart 1999 en zijn uitvoeringsbesluiten (het syndicaal statuut voor de politiediensten) is dit onderhandelingscomité bevoegd voor een groot aantal materies: aanwerving en opleiding, aard en duur van het dienstverband, rechten, tucht en aansprakelijkheid van het personeel, evaluatie, rangschikking, mobiliteit, overplaatsing, bevorderingen, geldelijk statuut, uniform en uitrusting, sociale voordelen, pensioenregeling. In dit comité zetelen vier leden per representatieve vakbond.

Per politiezone en per provincie bestaan er ook basisoverlegcomités. In elk basisoverlegcomité zetelen voor elke representatieve vakbond drie afgevaardigden.

Deze comités zijn bevoegd voor alle plaatselijke problemen die losstaan van de materies die zijn voorbehouden voor het onderhandelingscomité, meer bepaald: de plaatselijke arbeidsorganisatie en de preventie op het werk.

Als personeelslid van de geïntegreerde politie heeft u het recht om tijdens de werkuren uw syndicale afgevaardigde te contacteren. Met alle mogelijke vragen of problemen kunt u ook terecht bij de gewestelijk secretariaten van ACOD-LRB. Bij afwezigheid kunt u een beroep doen op het regiosecretariaat in Brussel.