ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Terug naar Algemeen nieuws / Overzicht tuchtberoepen 2014

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

ZOEKEN

 
   
 

Nieuws van de politie

 

Nieuws van de brandweer

 

Nieuws van de gezondheidssdiensten

 

Nieuws voor (bijna) gepensioneerden

Overzicht tuchtberoepen 2014

Statutaire personeelsleden in de lokale besturen die een tuchtsanctie kregen van hun bestuur kunnen hiertegen in beroep gaan bij de Beroepscommissie voor Tuchtzaken (cfr. artikel 139 van het Gemeentedecreet, artikel 138 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en artikel 135 van het Provinciedecreet).

Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) wordt elk jaar een overzicht gegeven van de tuchtberoepen.

Dit overzicht geeft de omschrijving van het tuchtvergrijp, de beslissing van de tuchtoverheid (lokaal bestuur), de beslissing van de Beroepscommissie en de motivering.

Het zijn uiteraard vooral de motiveringen van de Beroepscommissie die interessant en leerrijk zijn.

In de rechterkolom staan twee linken naar de website van ABB:

1. De algemene pagina "Tucht personeel lokale besturen";

2. Rechtreeks naar de pagina "Overzicht tuchtberoepen ingediend in 2014".

Het overzicht van 2015 zal pas in de tweede helft van het jaar verschijnen..

 Gerelateerde documenten:


1. Tucht personeel lokale besturen


2. Overzicht tuchtberoepen ingediend in 2014