ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Terug naar Algemeen nieuws / Eindejaarstoelage 2015

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

Nieuws van de politie

 

Nieuws van de brandweer

 

Nieuws van de gezondheidssdiensten

 

Nieuws voor (bijna) gepensioneerden

 

BESPARINGEN IN DE LOKALE BESTUREN

Eindejaarstoelage 2015

In de maand december wordt de eindejaarstoelage uitbetaald .

Hieronder vindt u de berekening van de eindejaarstoelage 2015 overeenkomstig artikel 135 van het rechtspositiebesluit van 7 december 2007.

Het forfaitaire gedeelte:

Het basisforfaitaire gedeelte wordt verkregen door het basisforfaitaire gedeelte van 2014 (€ 362,13) te vermeerderen met een breuk waarvan de teller gelijk is aan de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2015 (100,66), en de noemer aan de afgevlakte gezondheidsindex van oktober 2014 (100,23).

Het basisforfaitaire gedeelte bedraagt volgens de hierboven vermelde berekening € 363,69.

Bovenop het basisbedrag komen enkele verhogingen ingevolge sectorale akkoorden die werden opgenomen in het rechtspositiebesluit onder artikel 135. (zie tabel)

Art.135,1°,b)

Art.135,1°,c)

Art.135,1°,e)

Totaal (bruto)

€ 363,69

€ 698,74

€ 200,00

€ 1.262,43

Op de eindejaarstoelage wordt socialezekerheidsbijdrage ingehouden. Voor statutairen bedraagt de inhouding 3,55% op € 928,78. Dit is het vast bedrag minus het theoretisch vast gedeelte (€ 333.65). Voor de contractuelen blijft de eindejaarstoelage echter integraal onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen.

Het veranderlijke gedeelte:

Het veranderlijk gedeelte bedraagt 2,5% van het jaarsalaris dat volgens het indexverhogingscoëfficiënt van toepassing is in de maand oktober van het dienstjaar. Aan het jaarsalaris wordt de eventuele haard- en standplaatsvergoeding toegevoegd.

Bedrijfsvoorheffing:

Het totale bedrag van de eindejaarstoelage is onderhevig aan de bedrijfsvoorheffing volgens het tarief van de exeptionele vergoedingen. Het percentage van de bedrijfsvoorheffing varieert volgens het jaarbedrag van de normale bruto bezoldigingen.

In de rechterkolom onder "Gerelateerde documenten" vindt u het tarief van de bedrijfsvoorheffing.

Uitbetaling:

De eindejaarstoelage wordt uiterlijk tijdens de maand december in één keer uitbetaald.


 Gerelateerde documenten:

  • Rechtspositiebesluit Hoofdstuk II De eindejaarstoelage art 133 - 137

  • Publicatie ABB - Eindejaarstoelage 2015

  • Tarief bedrijfsvoorheffing op eindejaarstoelage 2015