ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Terug naar Algemeen nieuws / Onbetaald verlof

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

ZOEKEN

 
   
 

Nieuws van de politie

 

Nieuws van de brandweer

 

Nieuws van de gezondheidssdiensten

 

Nieuws voor (bijna) gepensioneerden

Onbetaald verlof

In vergadering van 16 september 2016 heeft de Ministerraad principieel beslist om de twee besluiten die handelen over de rechtspositieregeling van het personeel (gemeenten en OCMW) te wijzigen wat betreft de verloven en afwezigheden.

Het Vlaams zorgkrediet heeft immers de loopbaanonderbreking algemeen stelsel (zonder motief) en de loopbaanonderbreking eindeloopbaanstelsel afgeschaft. De vakbonden hebben daarom geijverd voor een gelijktijdige invoering van een recht op onbetaald verlof.

Deze regeling maakt een onderscheid tussen het onbetaald verlof als recht en het onbetaald verlof als gunst. Samengevat komt het hierop neer:

Onbetaald verlof als recht (= dienstactiviteit).

VOLTIJDS:

- 1 jaar voltijds tijdens de loopbaan in periodes van minstens een maand.

- Vanaf 55 jaar een bijkomend recht voor 1 jaar voltijds in periodes van minstens een maand.

DEELTIJDS:

- 5 jaar prestatievermindering tot 80% of tot 50% in periodes van drie maanden.

- Vanaf 55 jaar heeft het personeelslid altijd recht op prestatievermindering tot 80% of 50%.

MANDAAT:

- Ambtshalve onbetaald verlof voor maximaal de duur van het mandaat, de tijdelijke aanstelling of de proeftijd..

Onbetaald verlof als gunst (= geen dienstactiviteit, tenzij het om minder dan een maand onbetaald verlof gaat, of als het deeltijds verlof betreft).

De besturen kunnen, als de goede werking van de dienst dat toelaat, bijkomend toestaan om onbetaald verlof op te nemen:

- Minimaal 20 dagen per kalenderjaar, in volle of halve dagen

- Minimaal 2 jaar tijdens de loopbaan, in periodes van minstens een maand.

In beide gevallen (zowel bij recht als bij gunst) moet de raad de nadere regels vaststellen. Hier ligt een grote rol voor onze gewestelijke secretarissen, vaste afgevaardigden en militanten. Er zijn immers mogelijkheden tot gunstigere regelingen. De onderhandelingen worden bepalend.

Uitgebreide info kan je vinden op "http://www.vlaanderen.be/nl/vlaamse-regering/beslissingenvlaamseregering"

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de gewestelijk secretarissen van ACOD-LRB.

 Gerelateerde documenten:


Onbetaald verlof Besluit

Onbetaald verlof nota Vlaamse Regering