ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Terug naar Algemeen nieuws / LOOPBAANONDERBREKING? - STEL UW BESLISSING NIET UIT!!!

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

ZOEKEN

 
   
 

Nieuws van de politie

 

Nieuws van de brandweer

 

Nieuws van de gezondheidssdiensten

 

Nieuws voor (bijna) gepensioneerden

LOOPBAANONDERBREKING? - STEL UW BESLISSING NIET UIT!!!

Vanaf 2 september 2016 schaft men de loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel en de eindeloopbaanstelsels af.

Alle huidige systemen van loopbaanonderbreking die ingaan VOOR 2 september 2016 kunnen aangevraagd worden en zullen ook toegekend worden met de huidige voorziene premies maar zonder de Vlaamse aanmoedigingspremie (afgeschaft vanaf 1 februari 2016).

Wat is er tot 2 september 2016 mogelijk met ingang ten laatste 1 september 2016:

- Thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof medische bijstand familielid);

- Gewone loopbaanonderbreking tot maximaal 60 maand;

- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het algemeen stelsel tot maximaal 60 maand;

- Gedeeltelijke loopbaanonderbreking in het eindeloopbaanstelsel (dit wil zeggen vanaf 50 jaar met lange loopbaan van 28 jaar of een zwaar beroep uitoefenen en vanaf 55 jaar zonder voorwaarde). Eindeloopbaanstelsel is tot aan wettelijke pensioenleeftijd.

Wat komt er na 1 september 2016:

- Thematische verloven (ouderschapsverlof, palliatief verlof en verlof medische bijstand familielid), deze blijven voorlopig behouden;

- Het Vlaamse zorgkrediet (zorg voor een kind, ziek gezins- en familielid, palliatieve verzorging, zorg voor een gehandicapt kind en opleiding);

- Misschien nog verlof zonder wedde, is nu niet geregeld.

De duur van de thematische verloven blijven zoals ze nu bestaan.

De Vlaamse regering beperkt het zorgkrediet tot maximaal 18 maand voltijdse onderbreking over een volledige loopbaan of 36 maand bij onderbreking tot de helft en 90 maand voor een onderbreking van een vijfde.

Voor meer inlichtingen kan je contact opnemen met de gewestelijk secretarissen van ACOD-LRB.

In de rechterkolom staat de link naar een pamflet dat ad valvas kan uitgehangen worden ter informatie van de personeelsleden.

 Gerelateerde documenten:


LOOPBAANONDERBREKING? - STEL UW BESLISSING NIET UIT!!!