ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Terug naar Algemeen nieuws / Geen vaste werkplaats? Woon-werkverkeer is arbeidstijd

 

 

Startpagina

 

Wat is ACOD-LRB

 

Wat bieden wij

 

Nieuws

 

Kalender

 

Documentatie

 

Problemen

 

Links

 

CONTACT

 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 

Nieuws van de politie

 

Nieuws van de brandweer

 

Nieuws van de gezondheidssdiensten

 

Nieuws voor (bijna) gepensioneerden

 

BESPARINGEN IN DE LOKALE BESTUREN

Geen vaste werkplaats? Woon-werkverkeer is arbeidstijd

Het Europees Hof heeft op 10 september 2015 een arrest geveld waarvan de draagwijdte ook op sommige personeelsleden van de lokale besturen van toepassing is.

Het Hof boog zich over de verplaatsingstijd die onderhoudspersoneel moest maken om van huis uit rechtstreeks naar de eerste klant van de dag te gaan.

Deze personeelsleden kregen hun opdrachten telefonisch van hun werkgever en dienden zich van huis uit rechtstreeks naar de eerste klant te begeven en terug naar huis van bij de laatste klant van de dag

Het Hof oordeelde ten gunste van de personeelsleden in kwestie en bepaalde dat deze werknemers "ter beschikking" zijn van de werkgever zodra zij hun verplaatsing naar de eerste klant aanvatten.

De verplaatsing in de wagen wordt door het Hof gelijkgesteld met "op het werk zijn" omdat de werknemers geen vatse werkplaats hebben en de verplaatsingen deel uitmaken van hun job.

Een tegenargument dat deze bepaling grote kosten met zich meebrengt voor de werkgever werd van tafel geveegd omdat er in de Europese Richtlijn niets is bepaald over de vergoeding van arbeidstijd.

Het reguliere loon is een tegenprestatie voor arbeid, niet voor arbeidstijd.

Een werkgever kan dus bepalen dat er voor verplaatsingstijd die gelijkgesteld wordt met arbeidstijd, een lagere vergoeding wordt gegeven dan het (uur)loon.

In sommige sectoren werd er al een oplossing geformuleerd avant la letre, met name de mobiliteitsvergoeding. (o.a. in de bouwsector (PC 124).

In onze sector is dit Arrest toepasbaar voor thuisverpleegkundigen, gezinshelp(st)ers, klusdiensten e.d.m.

In de rechterkolom onder Gerelateerde documenten: vindt u het betreffende Arrest van het Europees Hof evenals een uittreksel uit "De Nieuwe werker"


 Gerelateerde documenten:

- Arrest C-266/14 Europees Hof 10 september 2015


- Uittreksel De Nieuwe Werker oktober 2015