ACOD Lokale en Regionale Besturen
ACOD Lokale en Regionale Besturen
naar gemeentebesturen naar provinciebesturen naar intercommunales naar OCMW'S naar politie naar lokale en andere initiatieven

Intercommunales / ACOD-LRB in de intercommunales

 

 

Startpagina

 
 

Wat is ACOD-LRB

 
 

Wat bieden wij

 
 

Nieuws

 
 

Kalender

 
 

Documentatie

 
 

Problemen

 
 

Links

 
 

CONTACT

 
 

WORD LID IN 2 MUISKLIKKEN

 

Nieuw lid

 
 

ZOEKEN

 
 

Wat doet de ACOD-LRB in de zuivere intercommunales

Door de aard van hun initiatief gaat er in intercommunales vaak veel kapitaal om en hebben zij een specifiek personeelsbestand met soms een bijzondere structuur en afwijkende honorering. De werking en armslag van ACOD-LRB wordt hier echter niet door bepaald.

Volgens de Wet op het Syndicaal Statuut zetelen de representatieve vakorganisaties in het Overlegcomité van elke intercommunale. Hier onderhandelen ze niet alleen over het administratief statuut, de bezoldigingsregeling, het pensioenstatuut, maar ook over de personeelsformatie, de arbeidsduur, de menselijke betrekkingen, de organisatie van het werk en het welzijn op het werk.

Als personeelslid van een intercommunale kunt u uw syndicale afgevaardigden contacteren. Met alle mogelijke vragen of problemen kunt u bij hen terecht. Deze afgevaardigden hebben het recht om tussen te komen, hetzij individueel, hetzij collectief.

Zowel onze afgevaardigden als de personeelsleden van de intercommunales kunnen altijd terecht bij de gewestelijk secretarissen van ACOD en ACOD-LRB. Bij afwezigheid kunt u een beroep doen op het regiosecretariaat van ACOD-LRB in Brussel.